Sunday, August 2, 2009

H1N1

Bagi mneglak h1n1 kmns buat check up h1n1 seblum student msuk kolej.So sape yg disyaki dihantar ke hospital utk pemeriksaan selanjutnya.hahahaha
Nak mengelak kolej tutup la tu.........

No comments:

Post a Comment